vn european quality poultry

Food Beverage and Hospitality 48 22 82 82 389 | Ho Chi Minh City, Vietnam
Thịt gia cầm là loại thịt rất phổ biến và là sản phẩm thực phẩm rất được ưa chuộng, trong khi đó các nước Liên Minh Châu Âu là nhà sản xuất và xuất khẩu